e-Defter , e-Fatura , e-Dönüşüm Süreçlerinin Yönetimi

e - Dönüşüm Sürecinde Yanınızdayız

Günümüz dünyasında her alanda teknolojiye dayalı gelişmeler hakim olduğu gibi vergi ve muhasebe alanlarında da kendini göstermektedir.

E-dönüşüm süreçleri, 2000’li yılların başında bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla başlamıştır. İlk olarak bilgisayarlar kayıtlar için kullanılmaya başlanmış, daha sonra kâğıt ortamında verilen beyannameler elektronik ortama geçmiş, bu sırada vergi dairesinin birçok iş ve işleminin gerçekleştirilebileceği ekranlar kullanıma girmiş, daha sonra ise mükelleflerin e-dönüşüm süreçleri hızlanmıştır.

Günümüzde kademeli olarak birçok mükellef e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura kullanımına geçmektedirler. Hatta çok sayıda mükellef mevzuat gereği, e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura kullanım zorunluluğu olmamasına karşın 5.000.-TL ve 30.000.-TL üzeri faturalarını e-arşiv portal sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlemektedirler.

Firmaların e-defter, e-fatura ve e-arşiv faturaya geçiş süreçleri karmaşık bir süreç olmakla birlikte. İlgili sistemlerin kullanılması da belirli bir danışmanlığı gerektirmektedir.

Verdiğimiz hizmetlere ek olarak firmanızın e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura geçişine başvurularınızı yapıyoruz. Bu süreçlerin başlangıcında ihtiyacınız olan mali mühür temin sürecinde her türlü desteği firmanıza sağlıyoruz.

Başvuru süreçlerinin tamamlanmasının akabinde, elektronik fatura düzenlenmesi, e-defter berat yüklenmesi gibi süreçlerde destek vermekteyiz.

Yanı sıra tüm bu süreçlerde kullanılabilecek muhasebe programları, entegrasyon vb. işlemlerde sürekli bir danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.

Tüm firmalar için kaçınılmaz olan e-dönüşün süreçlerinde bilgimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi